NEZÁVISLÍ ODBORNÍCI V OBLASTI SPRÁVY MOBILITY

EFEKTIVNÍ VOZOVÝ PARK SPLŇUJÍCÍ CÍLE SPOLEČNOSTI.

 • Komplexní správa celého vozového parku
 • Správa pojištění, pneumatik a palivových karet
 • Servis, autorizace oprav a vyřizování pojistných událostí motorových vozidel
 • Nabídky, oceňování a prodej vozidel s ukončenou životností ve vozovém parku
 • Kontakt pro zaměstnance
 • Plán a proces rozvoje vozového parku společnosti
 • Plán a proces přechodu na e-mobilitu ve vozovém parku
 
 

OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A POSTUPŮ

 • Audit funkčnosti vozového parku v porovnání s potřebami společnosti
 • Vytváření a implementace řídicích procesů
 • Informace pro management, specializované reporty o nákladech a zneužití, analýza TCO
 • Nabídky, oceňování a prodej vozidel s ukončenou životností ve vozovém parku
 • Vyjednávání a opětovné sjednávání s dodavateli

PRÁVNÍ A DAŇOVÁ BEZPEČNOST

 • Vytvoření zásad pro vozový park společnosti
 • Školení řidičů a zaměstnanců odpovědných za správu vozového parku společnosti.
 • Kontrola a účtování nákladů na vozový park
 • Podpora a komunikace v krizových situacích
 • Školení bezpečnosti pro uživatele vozového parku společnosti.