NEZÁVISLÍ ODBORNÍCI V OBLASTI SPRÁVY MOBILITY SKUTEČNÉ ÚSPORY PRO NAŠE KLIENTY

REÁLNÉ ÚSPORY

Případová studie č. 1.
Velikost vozového parku: 450 vozidel

Dopady činností Jania Fleet Mobility

 • Úspora 6,7 % (oproti cílové hodnotě 5 %) – 150 000 EUR
 • Standardizace procesů pro zajištění kontinuity a efektivity
 • Optimalizace procesu EOC
 • Vysoká míra spokojenosti
 • Vyšší přidaná hodnota pro klienta díky našim zkušenostem

VSTUPNÍ SITUACE

 • Klient pracoval různými způsoby napříč společnostmi v rámci skupiny. Neexistovaly žádné jednotné procesy ani postupy
 • Klient si připravené vozy před jejich vrácením leasingovým společnostem nepřevzal
 • Proces fakturace s leasingovými společnostmi byl komplikovaný a neoptimalizovaný

ČINNOSTI

 • Zavedení jednotné politiky pro vozový park a jednotných postupů ve všech společnostech skupiny. Standardizace procesů vede k jednotnosti, efektivitě a menšímu počtu chyb
 • Optimalizace procesu oprav vozidel a jejich příprava před vrácením leasingovým společnostem (čištění interiéru, opravy drobných poškození atd.)
 • Přezkoumání a podstatné zlepšení procesu fakturace (sledování a zlepšování efektivity procesu)
 • Určení odpovědných zaměstnanců zaměřených na potřeby klienta

REZULTAT

Správa vozového parku byla centralizována a profesionalizována. Provedené změny účinně vyřešily problémy s fakturací. Společnost Jania Fleet Mobility optimalizovala a zautomatizovala mnoho procesů, čímž snížila jejich časovou náročnost a zefektivnila je.

Vedle výrazného snížení nákladů to vedlo také ke zvýšení spokojenosti zúčastněných stran a řidičů.

ZJISTĚTE, KOLIK MŮŽETE UŠETŘIT, KDYŽ BUDETE SPOLUPRACOVAT S JANIA FLEET MOBILITY S.R.O..

 

Případová studie č. 2.
Velikost vozového parku: 450 vozidel

Dopady činností Jania Fleet Mobility

 • 8,2% úspora – 262 000 EUR
 • Nová strategie Multi biding (více nabídek)
 • Vysoká míra spokojenosti
 • Vyšší přidaná hodnota pro klienta díky našim zkušenostem

VSTUPNÍ SITUACE

 1. Klient spolupracoval s jedním dodavatelem – jednou leasingovou společností.

ČINNOSTI

 • Po auditu a analýze doporučení spolupracovat s minimálně jedním dalším dodavatelem.
 • Zavedení jednotné dohody SLA pro všechny dodavatele.
 • Analyzovat nabídky leasingových společností a předkládat klientovi návrhy.

VÝSLEDEK

Proces objednávání nových vozů byl zjednodušen a optimalizován. Kromě výrazného snížení nákladů to vedlo také k vysoké míře spokojenosti zúčastněných stran a řidičů.

ZJISTĚTE, KOLIK MŮŽETE UŠETŘIT, KDYŽ BUDETE SPOLUPRACOVAT S JANIA FLEET MOBILITY S.R.O..