ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUBORŮ COOKIES

§1 Zásady ochrany osobních údajů

Správcem údajů je společnost Jania Fleet Mobility Sp. z o.o. se sídlem ve Vratislavi (52-015) na ulici Krakowska 180, KRS 0000711921, REGON 369128665, NIP 5213807893. Ochrana údajů probíhá v souladu s požadavky obecně platných právních předpisů a v souladu s „RODO”, tj. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a jejich ukládání probíhá na zabezpečených serverech.

Jania Fleet Mobility Sp. z o.o. je správcem údajů zaslaných prostřednictvím kontaktního formuláře. To znamená, že když nám zašlete žádost, zpracováváme vaše údaje, jako jsou: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

◦ umožnit zájemcům kontaktovat správce a získat podrobné informace o poskytovaných službách,

◦ zlepšit fungování služby tím, že se zajistí efektivnější a bezproblémová orientace.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro daný účel.

Každý subjekt údajů (pokud jsme správcem údajů) má právo na přístup, opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku a právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Inspektor pro ochranu osobních údajů ve společnosti Jania Fleet Mobility Sp. z o.o. je pan Sebastian Matwiejko. Kontakt s inspektorem je možný prostřednictvím e-mailu na adrese: iod@fleetmobility.pl nebo poštou na adresu Jania Fleet Mobility Sp. z o.o. ul. Krakowska 180, 52-015 Wrocław.

Vyhrazujeme si právo zpracovávat vaše údaje po ukončení smlouvy nebo odvolání souhlasu pouze v rozsahu nezbytném pro uplatnění případných nároků u soudu nebo pokud nám národní nebo unijní předpisy nebo mezinárodní právo ukládají povinnost údaje uchovávat.

Poskytovatel služeb má právo sdílet osobní a jiné údaje uživatele se subjekty oprávněnými podle platných právních předpisů (např. s orgány činnými v trestním řízení).

K výmazu osobních údajů může dojít v důsledku odvolání souhlasu nebo podání právně přípustné námitky proti zpracování osobních údajů.

Poskytovatel služeb neposkytne osobní údaje jiným subjektům než těm, které jsou k tomu oprávněny podle příslušných právních předpisů.

Osobní údaje zpracovávají pouze osoby pověřené správcem nebo zpracovatelem, se kterým úzce spolupracujeme.

§2. Soubory cookies

Webové stránky https://fleetmobility.cz/ používají soubory cookies. Jedná se o malé textové soubory odesílané webovým serverem a ukládané softwarem prohlížeče. Když se prohlížeč znovu připojí k webu, web rozpozná typ zařízení, ze kterého se uživatel připojuje. Parametry umožňují, aby informace v nich obsažené mohl číst pouze server, který je vytvořil. Soubory cookies proto usnadňují používání dříve navštívených stránek.

Shromažďované informace se týkají typu zařízení a prohlížeče, jazyka, poskytovatele internetových služeb, času a data, místa, zdroje návštěvy a informací zaslaných na stránky prostřednictvím kontaktního formuláře.

Shromážděné údaje používáme ke sledování a přezkoumávání způsobu, jakým uživatelé používají naše stránky, abychom mohli zlepšit jejich funkčnost tím, že jim poskytneme efektivnější a plynulejší navigaci. Informace o uživatelích sledujeme pomocí nástroje Google Analytics, který zaznamenává chování uživatelů na webu.

Soubory cookies identifikují uživatele, což umožňuje přizpůsobit obsah webových stránek, které používá, jeho potřebám. Soubory cookies používáme k zajištění co nejvyššího standardu uživatelského komfortu na našich webových stránkách a shromážděné údaje jsou používány pouze v rámci společnosti Jania Fleet Mobility Sp. z o.o. k optimalizaci provozu.

Na našich webových stránkách používáme následující soubory cookies:

Soubory relací – jsou dočasné soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení, dokud se neodhlásíte (neopustíte webové stránky).

Uživatel může kdykoli zakázat nebo obnovit shromažďování souborů cookies změnou nastavení svého webového prohlížeče. Pokyny ke správě souborů cookies jsou k dispozici na webové adrese http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Další osobní údaje, jako je jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, jsou shromažďovány pouze na těch místech, kde k tomu uživatel vyplněním formuláře dal souhlas. Tyto údaje ukládáme a používáme pouze k tomu, abychom vás mohli kontaktovat a poskytnout vám podrobné informace o poskytovaných službách.